Емисиуня та - 01/04/13

«Емисиуня та» е деспре ши пентру фиекаре дин ной. Едукацие ши валориле нямулуй, сэнэтатя каре е май скумпэ декыт тоате, оамений каре шь-ау гэсит реализаре ын професия ындрэжитэ ши пе каре меритэ сэ-й куноаштем. Колиндэм локалитэциле нистрене, де ла нордул ла судул цэрий, релатэм деспре евениментеле каре се продук ын журул ностру. Сфыршитул де сэптэмынэ е пентру штирь ын афара политичий.

Емисиуня та - 01/04/13

ЕМИСИУНЯ ТА - 1/04/13

О лекцие де мэестрие професионалэ де ла бинекуноскутул скулптор нистрян Григоре Султан. Деспре зиуа мондиалэ а пэсэрилор ши ролул лор ын пэстраря екилибрулуй еколожик ал натурий. Е Постул Маре - кум аре лок Ымпэртэшания ши чине аре дрептул ла еа. Ачесте ши алте теме - ын «Емисиуня та».

01/04/2013 - 17:10