Емисиуня та - 04/03/13

«Емисиуня та» е деспре ши пентру фиекаре дин ной. Едукацие ши валориле нямулуй, сэнэтатя каре е май скумпэ декыт тоате, оамений каре шь-ау гэсит реализаре ын професия ындрэжитэ ши пе каре меритэ сэ-й куноаштем. Колиндэм локалитэциле нистрене, де ла нордул ла судул цэрий, релатэм деспре евениментеле каре се продук ын журул ностру. Сфыршитул де сэптэмынэ е пентру штирь ын афара политичий.

Емисиуня та - 04/03/13

Емисиуня та - 4/03/2013

Доуэ фире де мэтасе, доуэ ындемнурь, доуэ кулорь, каре ынсенинязэ окий тинереций ши ай лумий - «Мэрцишорул» ышь континуэ кэлэтория пе пэмынтул нистрян. Примий гиочей ай примэверий вор фи дэруиць зилеле ачестя мамелор, социилор, юбителор - челор, каре меритэ атенция ноастрэ ши флориле примэверий. Афлэм унеле секрете де макиаж ши густэм дин фруктул, каре асигурэ 40% дин нечесарул де витамина С. Ачесте ши алте теме- ын «Емисиуня та».

04/03/2013 - 17:10