Емисиуня та - 10/12/2012

«Емисиуня та» е деспре ши пентру фиекаре дин ной. Едукацие ши валориле нямулуй, сэнэтатя каре е май скумпэ декыт тоате, оамений каре шь-ау гэсит реализаре ын професия ындрэжитэ ши пе каре меритэ сэ-й куноаштем. Колиндэм локалитэциле нистрене, де ла нордул ла судул цэрий, релатэм деспре евениментеле каре се продук ын журул ностру. Сфыршитул де сэптэмынэ е пентру штирь ын афара политичий.

Емисиуня та - 10/12/2012

Програмул "Емисиуня та" (10.12.2012)

Личеул теоретик №1 дин капиталэ а гэздуит о сэрбэтоаре а копилэрией. Тарафул де ла Колежиул Музикал Супериор дин капиталэ ши стилул инедит каре-л карактеризязэ. Фачем куоштинцэ ку Леонид Нестеренко дин орашул Дубэсарь, каре се окупэ ку гравура ын лемн май бине де 30 де ань. Ачесте ши алте теме - ын «Емисиуня та».

10/12/2012 - 10:50