Емисиуня та - 11/03/13

«Емисиуня та» е деспре ши пентру фиекаре дин ной. Едукацие ши валориле нямулуй, сэнэтатя каре е май скумпэ декыт тоате, оамений каре шь-ау гэсит реализаре ын професия ындрэжитэ ши пе каре меритэ сэ-й куноаштем. Колиндэм локалитэциле нистрене, де ла нордул ла судул цэрий, релатэм деспре евениментеле каре се продук ын журул ностру. Сфыршитул де сэптэмынэ е пентру штирь ын афара политичий.

Емисиуня та - 11/03/13

Емисиуня та - 11/03/13

Фестивалул «Мэрцишор» а луат сфыршит, емоцииле пе каре ни ле-а продус ел ле вом пурта ын суфлет ун ан ынтрег. Наталия Иванов ши професия, каре о апропие де суфлетеле челе май курате - копиий. Афлэм май мулте деспре чел май романтик куплу ал тутурор тимпурилор. Ачесте ши алте теме - ын «Емисиуня та».

 

11/03/2013 - 17:10